Rekisteriseloste / Luottamuksellisuus

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

WegaSales Oyj (Y-tunnus: 2520856-1)
Noronkatu 13
33820 Tampere


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kari Markkola

Puhelin +358 44 3770773
Sähköposti myynti (at) wegasales . com


REKISTERIN NIMI

WegaSales Oy:n verkkokauppa ja tilausrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on joko selannut, tilannut tai rekisteröitynyt WegaSales Oy:n verkkokauppaan tai henkilö on osallistunut WegaSales Oy:n järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun, messutapahtumaan tai yhtiökokoukseen. Henkilöstä on julkista tietoa saatavilla muilla verkko, tori tai kauppasivuilla.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on WegaSales Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää WegaSales Oyn omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. WegaSales Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan WegaSales Oyn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

WegaSales Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä WegaSales Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tiedot tilauksista
 • Keskeytyneet tilaukset
 • Tilausten seurantatiedot
 • Tilastoa verkkokaupan käytöstä
 • Maksutavoista
 • Kaikki selaimella / evästeillä kerättävät tiedot (Esim. seuraavat)
 •     Käyttäjän IP-osoite
 •     Maantieteellinen lokaatio
 •     Kellonaika
 •     Käytetyt sivut
 •     Selaintyyppi
 •     Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 •     Miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 •     Mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 •     Tilausprosessin käytöstä, keskeytyneistä tilauksista
 •     Jne.
 •     Lisää tietoa Evästeet

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan WegaSales Oyj:n käytössä, paitsi WegaSales Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta WegaSales Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole WegaSales Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää WegaSales Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee WegaSales Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.